Shrub Rose - Rosa 'Frau Dagmar Hastrup

Shrub Rose - Rosa 'Frau Dagmar Hastrup

Ref:
Date:
Location:
Photographer:
J.Turner

Shrub Rose - Rosa 'Frau Dagmar Hastrup

Ref:
Date:
Location:
Photographer:
J.Turner